$$$$$$

Khamis, 28 Jun 2012

keselamatan di tempat kerja


  Setiap manusia perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan sebelum ,semasa dan                   selepas   melakukan sesuatu kerja.Keselamatan boleh di takrifkan kepada :
·         Keselamatan adalah sikap dan kesedaran seseorang terhadap tindakannya dan 
                      persekitarannya pada setiap saat setiap hari sepanjang usianya.
·         Keselamatan  adalah peka terhadap apa yang berlaku, apa yang boleh mendatangkan
·         kecederaan atau kemalangan ,tahu apa yang boleh dibuat untuk menghalangnya serta bertindak mengatasinya.

       2.          Pengertian S.A.F.E.T.Y kepada pekerja.
         S  –   Search all Hazard at Workplace.
         A  – Assess and anticipate their potential risks.
         F  –   Find their solution or countermeasure.
         E  –   Execute occording to their importance. ( Risk Control)
         T  –   Take part in safety activities
  Y  – Yearn for the commitments all the  existing procedures

3.    SAFETY  boleh di takrifkan sebagai:
i.            HAZARD                     -Apa-apa yang boleh menyebabkan kecederaan
ii.           DANGER                    -Terdedah kepada HAZARD
iii.          RISK                           -Hanya wujud sekiranya ada HAZARD
iv.         RISK CONTROL        -Pengawalan risiko yang boleh mendedahkan Seseorang
                                                kepada hazard.
v.          ACCIDENT                 -Sesuatu yang tidak diingini terjadi kepada manusia dan
                                Harta atau peralatan/mesin.
vi.         INCIDENT                  -Sesuatu yang tidak diingini terjadi kepada harta atau
                              Peralatan/mesin.
vii.        NEAR MISS                -Kemalangan yang nyaris terjadi.
viii.       OCCUPATIONAL
           DISEASE/POISONING -Penyakit yang disebabkan oleh industri/Keracunan yang
   disebabkan industr
   
 4.      Keselamatan elektrikal
4.1  Keselamatan peralatan elektrikal perlu mengikut peraturan yang dikeluarkan oleh
           Suruhanjaya Tenaga atau IEE.
4.2  Pastikan dawai mempunyai yang digunakan mempunyai penebat.
4.3  Gunakan alat yang sesuai untuk menguji litar.
4.4  Menggunakan kasut yang berlapik dan bergetah.
4.5  Setiap peralatan mestilah dipasangakan dengan wayar bumi.
4.6  Pastikan jumlah arus elektrik tidak melebihi fius yang digunakan
4.7  Pastikan jumlah arus elektrik yang digunakan oleh sesuatu beban tidak  melebihi dari   kadar fius yang digunakan. Contoh: jika punca bekalan ialah 15amp,jangan digunakan beban 20 amp.

5.       Keselamatan Bengkel
5.1  Patuhi tanda, poster, amaran dan arahan keselamatan yang ada.
5.2  Bersihkan laluan keselamatan  gangway/catwalk /run away dari sebarang halangan  
 dan tompokan minyak.
5.3  Bersihkan kawasan dan meja kerja dari sebarang tumpahan minyak dan sisa kerja.
5.4  Pastikan adanya 2 atau lebih pintu keluar yang bersambung dengan     Gangway/catwalk/run away dan tiada sebarang tumpahan minyak dan halangan di
 situ.
5.5  Tong-tong minyak dan silinder-silinder gas hendaklah ditempatkan di lokasi yang      
  teduh dan berasingan dari bahan yang mudah terbakar serta mempunyai   
  pengudaraan yang baik.
5.6  Pastikan bahan-bahan seperti logam dan bukan logam  disimpan di rak bertingkat  
  atau tempat penyimpanan yang sesuai. Jarak 18 inci antara mesin dengan mesin
  yang lain serta dinding dan antara laluan  gangway dan meja kerja hendaklah
  diwujudkan
5.7  Hendaklah dipastikan adanya pengudaraan yang baik dan keamatan cahaya yang
  tinggi di dalam bengkel.
5.8  Lantai bengkel hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih bebas dari tompokan   
  minyak   dan alatan.Mesin dan meja kerja serta peralatan hendaklah disusunatur
  dengan kemas.6 .      Keselamatan mesin dan peralatan
6.1  Mesin dan alat-alat hendaklah disusun pada tempat yang telah disediakan dan  
  hendaklah dipasang di tempat teguh.
6.2  Pastikan mesin mempunyai suis Start,Stop,Emergency  serta Peda Brake ( mesin 
  tertentu).
         6.3  Off  suis mesin setelah digunakan.
         6.4  Off  isolator switch  setelah butang suis stop mesin ditekan.
         6.5   Patuhi penggunaan pagar keselamatan pada bahagian mesin yang
                 berputar  dan  penutup tali sawat.
         6.6   Setiap mesin hendaklah di tampal dengan helaian S.O.P(Prosedur  Operasi   
                 yang selamat) dan S.O.P tersebut perlu dipatuhi.
         6.7   Penyelenggaraan mesin hanya boleh dilakukan oleh mereka yang yang  
                  kompeten  sahaja.
         6.8    Beritahu ketua/pegawai penjaga sekiranya terdapat mesin yang rosak
         6.9    Ketua /pegawai hendaklah memberi sesuatu tugasan kepada pekerja hendaklah
                  mengikut kesesuaian tahap kemahiran serta pengetahuan dan faktor usia.
      Suis ‘start’/’on’
 

        6.10   Peralatan hendaklah digunakan dengan cara dan teknik yang betul.
        6.11   Alatan tangan hendaklah disusun dan disimpan di dalam  tool box, beg    canvas
                  atau  kabinet apabila tidak digunakan
7. Keselamatan Diri Di Bengkel & SITE
7.1   Patuhi tanda, simbol,amaran dan arahan keselamatan semasa bekerja.
7.2   Persediaan sewaktu bekerja seperti pengetahuan tentang kerja,persekitaran   
 kerja,penumpuan kepada kerja dan kesihatan diri.
7.3   Pakai pakaian dan alatan keselamatan (PPE-Personal Protective   Equipment)
 yang sesuai dengan kerja yang dilakukan
7.4   Buat kerja mengikut arahan dan peraturan yang telah ditetapkan sama ada
 didalam   tempat terbuka atau confined space.
7.5   Kerja di tempat terbuka adalah seperti di dalam bengkel,tapak   
 pembinaan,kawasan  Industri Confined space  adalah seperti Cold Storage
 Room,terowong bawah tanah, laluan  kabel dan sebagainya.
7.6   Dapatkan kebenaran dari site supervisor dan terlatih jika ingin bekerja di confine 
 space.
                       
   1. . Apakah perlindungan diri perlu digunakan dalam kerja-kerja elektrikal?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1. Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil selepas menggunakan mesin?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1. Kenapakah kita perlu memastikan keadaan lantai bengkel sentiasa bersih dan bebas daripada minyak?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Berikan maksud keselamatan Hazard?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1. Kenapakah sesebuah bengkel mermerlukan pengudaraan yang baik?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RUJUKAN:
1.    (1967) AKTA KILANG DAN JENTERA ( AKTA 139).
2.    1994 AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERKERJAAN (AKTA 514)
3.    1967 PERATURAN-PERATURAN DI BAWAH AKTA KILANG DAN JENTERA
( AKTA 139).
4.    1994 PERATURAN-PERATURAN DI BAWAH AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERKERJAAN (AKTA 514)
5.    CARTER STANFIELD AND DAVID SKAVES(2010),Fundamentals  of HVAC/R PRENTICE HALL.ISBN-10:978-0-13-222367-6,ISBN-10:0-13-222367-8

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

IKLAN 2